Prev  Next
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và nhân lực Việt Nam 
Advertisement ID: 1791
Price:
$0
[  Seller Info ]

  Classified         Views: 205

logo_vietnam_manpower_jsc_arabic7_1431306266.png

  • logo_vietnam_manpower_jsc_arabic7_1431306266.png
  • manufacturing-4_1449118302.jpg
  • manpower-recruitment-consultant_1449117874.jpg
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhân lực Việt Nam và (VMST) là hoàn toàn cam kết sự hài lòng hoàn toàn của cả hai, khách hàng có uy tín của chúng tôi cũng như những người tìm kiếm công việc người đang mong muốn tìm việc làm ngoài nước với một bên phải và một tương lai an toàn hơn. Chúng tôi cung cấp Oversea Vị trí cho những người mong muốn được mở rộng tầm nhìn và đầu của họ cho các cơ hội nghề nghiệp tốt hơn ở Trung Đông. Chúng tôi có trang bị đầy đủ và hiện đại văn phòng của chúng tôi và một mạng lưới rộng lớn của hoạt động tại Hà Nội, Hải Phòng, Vinh và thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều cơ quan liên quan khác trong tất cả các tỉnh thành trọng của Việt Nam.

 

Là một tổ chức tuyển dụng chuyên nghiệp trong và ngoài nước, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhân lực Việt Nam và (VMST) cung cấp cho khách hàng với tầm tuyệt vời giữa các ngành công nghiệp. Công ty Cổ phần Thương mại (VMST) Dịch vụ Nhân lực Việt Nam và luôn hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp của bạn rất phức tạp và phát triển, và chúng tôi tập trung vào việc phát triển và nuôi dưỡng lâu dài, quan hệ đối tác hướng tới kết quả. Chúng tôi cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, tư vấn bởi sự lắng nghe và đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các ứng cử viên và các cộng sự của chúng tôi không chỉ trong phạm vi Việt Nam mà còn trên thế giới.

 

Mục tiêu của chúng tôi:

 

Mục tiêu của công ty chúng tôi là để theo đuổi sự xuất sắc trong các dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi cũng như để phục vụ quý khách hàng sự hài lòng hoàn toàn của họ và để đạt được tốt nhất khả năng của chúng ta với sức mạnh của đội làm việc, trung thực và chân thành.

 

Nhiệm vụ của chúng ta:

 

Chúng tôi là một công ty đa dạng hàng đầu thực hiện tư vấn Oversea Vị trí, đào tạo nghề và các hoạt động nguồn nhân lực quốc tế. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ đáng tin cậy, thân thiện và chuyên nghiệp cho các khách hàng có giá trị của chúng tôi, v&ag

Share Adv:
Price: $0
Advertisement ID: 1791

 Comments - Login Required

Be the first to post a question or comment on this Advertisement.

Prev  Next

Contact Us

Need assistance? Have a question that isn't answered in our Help sections? Please feel free to visit our Contact Us page.

Click Below To Add To Main Screen

Copyright © 2017 Street 51.

Use of this Web site constitutes acceptance of the User Agreement and Privacy Policy. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.